Úřední deska

Doručování

Úřední deska pro doručování dle ust. § 49 odst. 2, § 49 odst. 4, § 50 odst. 2 občanského soudního řádu.

Dražby

Úřední deska pro dokumenty související s dražbami.

Ostatní

Úřední deska pro ostatní dokumenty.