Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který je bezúhonný, získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení. Soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce úřední osobou (dříve „veřejný činitel“). Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Exekutorský úřad Praha 7 nabízí tyto služby:

  • Exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění
  • Exekutorské zápisy
  • Dobrovolné dražby
  • Právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu
  • Úschovy

Dražby

všechny dražby nemovitostí

Vybrané dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 3 933 334 Kč
Rodinný dům, Řeporyje
5. 1. 2017 10:00
Rodinný dům, Řeporyje
Nejnižší podání: 342 627 Kč
Pozemek o velikosti 41082 m2, Zbelítov, podíl 1/2
Nejnižší podání: 6 000 000 Kč
Rodinný dům, Klecany
20. 12. 2016 10:00
Rodinný dům, Klecany