Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který je bezúhonný, získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení. Soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce úřední osobou (dříve „veřejný činitel“). Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Exekutorský úřad Praha 7 nabízí tyto služby:

  • Exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění
  • Exekutorské zápisy
  • Dobrovolné dražby
  • Právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu
  • Úschovy

Dražby

všechny dražby nemovitostí

Vybrané dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 660 000 Kč
Pozemek o velikosti 12015 m2, Halenkov
Nejnižší podání: 15 000 000 Kč
Polyfunkční domy s pozemky, Náchod
Nejnižší podání: 1 333 334 Kč
Pozemek o velikosti 910 m2, Štěrboholy, podíl 1/2
14. 3. 2017 10:00
Pozemek o velikosti 910 m2, Štěrboholy, podíl 1/2
Pozor, odročeno na 14.3. 17!