Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který je bezúhonný, získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení. Soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce úřední osobou (dříve „veřejný činitel“). Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Exekutorský úřad Praha 7 nabízí tyto služby:

  • Exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění
  • Exekutorské zápisy
  • Dobrovolné dražby
  • Právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu
  • Úschovy

Dražby

všechny dražby nemovitostí

Vybrané dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 5 250 000 Kč
Pozemek o velikosti 578 m2, Troja
6. 12. 2018 10:00
Pozemek o velikosti 578 m2, Troja
poslední kolo dražby
Nejnižší podání: 650 000 Kč
Byt 3+1, Březová u Sokolova, 84,39m2
Nejnižší podání: 5 800 000 Kč
Komerční objekt, Kadaň
27. 11. 2018 10:00
Komerční objekt, Kadaň