DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!


S ohledem na současnou situaci stran epidemie COVID-19 soudní exekutor s okamžitou platností ruší až do odvolání veškeré úřední hodiny a nařízená jednání.


Účastníci řízení nechť svá podání činí v souladu s občanským soudním řádem písemně nebo elektronicky za splnění zákonných podmínek. Pro komunikaci s exekutorským úřadem lze dále využít telefonní a emailové spojení uvedené v sekci kontakty.


13.3. 2020


Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který je bezúhonný, získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení. Soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce úřední osobou (dříve „veřejný činitel“). Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Exekutorský úřad Praha 7 nabízí tyto služby:

  • Exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění
  • Exekutorské zápisy
  • Dobrovolné dražby
  • Právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu
  • Úschovy

Dražby