Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který je bezúhonný, získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení. Soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce úřední osobou (dříve „veřejný činitel“). Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Exekutorský úřad Praha 7 nabízí tyto služby:

  • Exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění
  • Exekutorské zápisy
  • Dobrovolné dražby
  • Právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu
  • Úschovy

Dražby

všechny dražby nemovitostí

Vybrané dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 333 334 Kč
Rodinný dům, Zahrádky
24. 10. 2017 10:00
Rodinný dům, Zahrádky
Nejnižší podání: 2 350 000 Kč
Rod. dům podíl 1/4 a pozemky podíl 1/2, Kunratice
26. 10. 2017 10:00
Rod. dům podíl 1/4 a pozemky podíl 1/2, Kunratice
opakovaná dražba
Nejnižší podání: 120 000 Kč
Rodinný dům, Malá Hraštice, podíl 2/4
26. 10. 2017 11:00
Rodinný dům, Malá Hraštice, podíl 2/4
opakovaná dražba