Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který je bezúhonný, získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení. Soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce úřední osobou (dříve „veřejný činitel“). Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Exekutorský úřad Praha 7 nabízí tyto služby:

  • Exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění
  • Exekutorské zápisy
  • Dobrovolné dražby
  • Právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu
  • Úschovy

Dražby

všechny dražby nemovitostí

Vybrané dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 23 507 880 Kč
Restaurace a cukrárna , Praha 5, Zličín
8. 12. 2016 10:00
Restaurace a cukrárna , Praha 5, Zličín
nejnižší podání je uvedeno vč. 21 % DPH!!! Opakovaná dražba!
Nejnižší podání: 653 334 Kč
Rodinný dům, Hatín
3. 11. 2016 00:00
Rodinný dům, Hatín
Nejnižší podání: 73 333 Kč
Pozemek se zbytky stavby r.d., o velikosti 598 m2,