Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který je bezúhonný, získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení. Soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce úřední osobou (dříve „veřejný činitel“). Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

VE DNECH 1.2. 2019 - 4.2. 2019 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ZAVŘENO. 

OD 5.2. 2019 NOVÁ ADRESA ÚŘADU: STŘÍŽKOVSKÁ 734/66, PRAHA 8, TEL: 220 400 372

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ (ZPROVOZNĚNÍ IT A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ) ÚŘEDNÍ HODINY V TÝDNU OD 4.2. 2019 DO 8.2. 2019 ZRUŠENY!


Exekutorský úřad Praha 7 nabízí tyto služby:

  • Exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění
  • Exekutorské zápisy
  • Dobrovolné dražby
  • Právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu
  • Úschovy

Dražby

všechny dražby nemovitostí

Vybrané dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 11 534 Kč
Pozemek o velikosti 27 m2, Újezd nad Lesy
Nejnižší podání: 1 266 667 Kč
Rodinný dům, Zalužany
21. 3. 2019 10:00
Rodinný dům, Zalužany
Nejnižší podání: 81 427 Kč
Pozemek o velikosti 10857 m2, Stařechovice, podíl