Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který je bezúhonný, získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení. Soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce úřední osobou (dříve „veřejný činitel“). Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Exekutorský úřad Praha 7 nabízí tyto služby:

  • Exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění
  • Exekutorské zápisy
  • Dobrovolné dražby
  • Právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu
  • Úschovy

Dražby

všechny dražby nemovitostí

Vybrané dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 200 000 Kč
Garáž, Kralupy nad Vltavou
Nejnižší podání: 2 500 000 Kč
Družstevní byt 3+1, 81,19 m2, Kralupy nad Vltavou
27. 3. 2018 10:00
Družstevní byt 3+1, 81,19 m2, Kralupy nad Vltavou
!!! poslední prohlídka 23.3. ve 12:30 hod. !!!
Nejnižší podání: 3 866 667 Kč
Rodinný dům, Mnichovice u Říčan