Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který je bezúhonný, získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení. Soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce úřední osobou (dříve „veřejný činitel“). Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Exekutorský úřad Praha 7 nabízí tyto služby:

  • Exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění
  • Exekutorské zápisy
  • Dobrovolné dražby
  • Právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu
  • Úschovy

Dražby

všechny dražby nemovitostí

Vybrané dražby nemovitostí

Nejnižší podání: 3 549 334 Kč
Rozestavěná stavba haly X3M Arena Barrandov
31. 5. 2016 10:00
Rozestavěná stavba haly X3M Arena Barrandov
cena vč. DPH
Nejnižší podání: 4 886 814 Kč
Výrobně-skladovací areál, Hronov
Nejnižší podání: 31 343 840 Kč
Restaurace a cukrárna , Praha 5, Zličín
9. 6. 2016 10:00
Restaurace a cukrárna , Praha 5, Zličín
nejnižší podání je uvedeno vč. 21 % DPH!!!