Rodinný dům, Suchdol

suchdol.jpeg
Odročeno/Nevydraženo
Místo konání:
Nejnižší podání:
8 666 667 Kč
Odhadní cena:
13 000 000 Kč
Kraj:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Rodinné domy, obytné stavby
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:
-parc.č. 1530/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m2,součástí je stavba č.p. 157,rod.dům.
-parc.č. 1530/6 ostatní plocha o výměře 12 m2
-parc.č. 1531/6 zahrada o výměře 235 m2
-parc.č. 1531/8 zahrada o výměře 1 m2
Dražební jistota:
2 000 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
5550355001/5500
Variabilní symbol:
5820
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz