Rodinný dům, Mníšek pod Brdy, podíl 1/2

mnisek.jpeg
Ukončeno
Místo konání:
Nejnižší podání:
976 594 Kč
Odhadní cena:
1 464 890 Kč
Kraj:
Středočeský kraj
Kategorie:
Rodinné domy, obytné stavby
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti,spoluvlastnický podíl 1/2 na :

-pozemek parc. č. 121 o výměře 282 m2 jehož součástí je stavba s č. p. 33 rod. dům a
-pozemek parc. č. 122 o výměře 184 m2
zahrada. Nemovité věci jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Praha-západ, pro katastrální území Mníšek pod Brdy.

Jedná se rodinný dům Mníšek pod Brdy, č.p. 33 – samostatně stojící, s jedním nadzemním podlaží a podkrovím; a dále pozemek zastavený tímto domem a pozemek přilehlého dvora a
zahrady ve funkčním celku. Situování je na ulici Čisovická, v zástavě rodinných domů. Přístup k nemovité věci je po pozemku s parcelním číslem 2918/2, druh pozemku ostatní plocha, vlastník Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5.
Dražební jistota:
250 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
5550355001/5500
Variabilní symbol:
39311
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz