Rodinný dům, Blatno u Hlinska

blatno.jpeg
Odročeno/Nevydraženo
Místo konání:
Nejnižší podání:
4 320 000 Kč
Odhadní cena:
6 480 000 Kč
Kraj:
Pardubický kraj
Kategorie:
Rodinné domy, obytné stavby
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:
-parc.č. 37 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 366 m2,součástí je stavba bez čp/če,jiná.st
-parc.č. 38 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1234 m2,součástí e stavba č.p. 38,rod.dům.
-parc.č. 876/4 ostatní plocha o výměře 114 m2
-parc.č. 876/6 ostatní plocha o výměře 31 m2
-parc.č. 879/1 vodní plocha o výměře 120 m2
-parc.č. 879/3 ostatní plocha o výměře 843 m2


Jedná se o rodinný dům s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. V 1.NP se nacházejí kanceláře. 2.NP a podkroví slouží k bydlení, nachází se zde 2 bytové jednotky 3+kk v podkroví a 3+1 v 2.NP. Opravená část rodinného domu je půdorysného tvaru písmene L. Základy jsou smíšené, zdivo cihelné, stropy jsou pravděpodobně dřevěné, krov dřevěný, střecha je polovalbová, krytina plechová, klempířské konstrukce pozinkované,
vnitřní omítky vápenné, fasádní omítky vápenné, vnitřní obklady keramické, vnější obklady nejsou, schody betonové, dveře na bázi dřevní hmoty, okna plastová, podlahy koberec, dlažba, parkety, PVC a prkenná podlaha, vytápění plynový kotel, elektroinstalace 230V a 400V, bleskosvod proveden, rozvody vody teplá a studená, zdroj teplé vody plynový kotel a el. bojler, instalace plynu provedena, kanalizace ze všech zařizovacích předmětů do septiku (možnost
napojení na městskou kanalizaci), vybavení kuchyně linka, dřez, digestoř, trouba, vnitřní vybavení vana, umyvadlo, WC, ostatní rozvody antén, klimatizace. Rodinný dům je obývaný. Kolem domu se nachází zahrada, na které se nachází neopravená část – mlýnice, stodola s bývalými chlévy, dřevěný skladový objekt, zpevněné plochy, plot venkovní úpravy a trvalé porosty.
Dražební jistota:
1 000 000 Kč
Číslo účtu pro složení dražební jistoty:
5550355001/5500
Variabilní symbol:
32820
specifický symbol:
Rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz